/om-tyreso-betong/

Certifierade inom betongarbete

Tyresö Betong är certifierade för betongarbeten på formsättning, armering och betonggjutning och jobbar mot kunder i Stockholm-området. Kontakta oss när du vill ha hjälp med betongarbete

073 575 28 53

Image

Kvalitetspolicy


Tyresö Betong och Bygg AB ska sträva efter att:

* I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden.
* Stödja, ge råd och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
* Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
* Hålla utlovade färdigställandetider.
* Göra varje beställare och projekt till en referens.


Image

Image

Miljöprogram

Tyresö Betong och bygg AB arbetar efter följande fastställda rutiner:

* Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatserna.
* Entreprenadåtaganden där Tyresö Betong och Bygg AB svarar för avfallshantering sker källsortering enligt de kriterier som erbjuds av deponi/mottagningsföretag. Omfattning på källsortering fastställs individuellt för varje projekt, i bedömningsgrunderna ingår miljöbelastningen, som följer av ökat transportbehov med ökad grad av sortering.
* Styrande instrument i denna bedömning är mottagningsföretagens taxekonstruktion. Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare.
* Gällande lagar och normer skall uppfyllas.