Vad är betong?

Ett naturligt val
Betong tillverkas till 80 procent av grus, sand och stenar i lämplig storlek, 14 procent av cement och vatten utgör 6 procent för att härdningsprocessen ska starta. Ibland tillförs även små mängder tillsatsmedel (0,1-0,3 procent) för att förbättra betongen i något avseende, till exempel ifråga om frostbeständighet eller gjutbarhet.
Men även när det gäller de kemiska tillsatserna handlar det oftast om harmlösa naturprodukter, bland annat vinsolharts. När vinsolhartsen blandas i betongen bildas små luftbubblor som motverkar sprickor och därmed gör betongen frostbeständig. Ett annat exempel är lignosulfonat. Det utvinns ur ved och är en vanlig restprodukt i pappersindustrin. Som tillsatsmedel i betong kan vattenreducerare användas, vilket innebär att betongen torkar snabbare. Polykarboxylat är en polymer som gör att ”friktionen” i betongen minskar. Betongen lägger sig då snabbare och enklare på plats, vilket underlättar arbetet och förbättrar ergonomin för byggarbetarna.
Text

Här följer en liten ordlista

Brädriven yta
För att göra betongytan jämn men främst tät. Görs antingen med rivbräda eller med planskiva på en glättar maskin.

Efterhärdning
Nödvändigt för att hindra förtidig uttorkning och minimera krympsprickor i betongytan.
3 st metoder används: 1 Vattenhärdning med vattenspridare/sprinklerslang.
2 Plastfolie/presenning läggs på vattnad yta. 3 Membranhärdare sprutas på betongytan.

Glättning
Glättning är en bearbetningsmetod där betongen ges ökad ytjämnhet men främst hårdhet.

Hårdbetonggolv
Är ett funktionellt, slitstarkt och underhållsfritt industrigolv med inbyggd dammbindare, kan fås i olika kulörer. Mastertop är ett färdigblandat hårdbetongpulver som innehåller portlandcement, pigment, plasticerande och hållfasthetsökande och dammbindande produkter. Pulvret rivs ner i den nygjutna betongytan och sedan glättas.

Slodning
Gör betongytan plan. Ett specialverktyg används.

Utomhus betong
I utomhuskonstruktioner blandas ett tillsatsmedel i betongen som är luftporsbildande. Små mikroskopiska luftbubblor där vattenmolekyler kan expandera så att inte betongen fryser sönder.

Vibrering
Görs med vibrostav för att avlägsna luftblåsor/luftfickor från betongen.

 

vad-ar-betong-2

vad-ar-betong-1

Search

Categories