Vilka är vi?

Vi är ett litet företag med lång erfarenhet inom allt som har med formsättning, armering och betongarbeten att göra. Företaget består av tre välrenommerade killar som själva utför arbetet. På så sätt kan vi utlova och hålla en mycket hög kvalité!!!

Med oss i portföljen har vi har lång erfarenhet med utförda betongarbeten från de stora bolagen som NCC, Skanska JM mm.

Vi vänder oss till både företag och privatpersoner i Stockholmsområdet och självklart finns yrkesbevis F-skatt och ansvarsförsäkring.

Vad kan vi göra?

Vi är seriösa från första kontakttillfället och lämnar bara realistiska och genomarbetade offerter.
I en bransch med sviktande rykte vad gäller tid och kvalitet ser vi just dessa två som två mycket viktiga delar i vårt arbetet. Vi håller utlovade tidsplaner!

Vi utför det mesta inom Betong Form och Armering (se arbetsområde).

Vad lovar vi?

Kvalité, kunskap, effektivitet och utlovade tidsplaner.

Kvalitetspolicy

Tyresö Betong och bygg AB ska sträva efter att:

  • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden.
  • Stödja, ge råd och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Göra varje beställare och projekt till en referens.


Miljöprogram

Tyresö Betong och bygg AB arbetar efter följande fastställda rutiner:

  • Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatserna.
  • Entreprenadåtaganden där Tyresö Betong och bygg AB svarar för avfallshantering sker källsortering enligt de kriterier som erbjuds av deponi/mottagningsföretag. Omfattning på källsortering fastställs individuellt för varje projekt, i bedömningsgrunderna ingår miljöbelastningen, som följer av ökat transportbehov med ökad grad av sortering. Styrande instrument i denna bedömning är mottagningsföretagens taxekonstruktion.
  • Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare.
  • Gällande lagar och normer skall uppfyllas.

Vi har yrkesbevis från BYN    

           yrkesbevis                          

Search

Categories